Momenteel speelt het 1e herenteam van The Pigs in de 3e klasse. Het 2e herenteam speelt in de 4e klasse. De dames spelen in combinatie met andere teams uit de regio.

In regionaal verband werken de Pigs samen met de andere verenigingen om regionaal jeugdwedstrijden te spelen en aan de landelijke competitie deel te nemen. Waar mogelijk en nodig worden regioteams geformeerd. Bijvoorbeeld de Gelre junioren die deel nemen aan de landelijke competitie.

Samen trainen voor het beste resultaat op de wedstrijddag.

ARC The Pigs is opgericht op 4 april 1974 en heeft sindsdien onafgebroken deelgenomen als lid van de Nederlandse Rugbybond aan de competitie.

Gesteund door de omgeving.

ARC Sponsors.