ARC The Pigs

Arnhemse Rugby Club The Pigs

Versterking Airborne Commissie

Posted on 10 okt, 2013 in Algemeen

Airborne Rugby Logo

Geachte leden, donateurs, sponsors,

De Airborne Commissie is dringend op zoek naar versterking van het team! De Commissie is inmiddels al een tijdje op weg en de plannen beginnen vorm te krijgen. Zo is er een projectplan opgesteld waarin de te zetten stappen voor het toernooi inzichtelijk zijn gemaakt. Ook is duidelijk waar deskundigheid is verlangd en welke taken in welke periode uitgevoerd moeten worden.
Voor dit alles zijn meer enthousiasten nodig dan de hand vol mensen die tot nu toe de plannen vormgegeven.

De benodigde stappen dienen nog verder uitgewerkt te worden en natuurlijk ook uitgevoerd. Wie wil het team komen versterken?  De Airborne Commissie vergadert vanaf heden elke 2 weken om  het toernooi van de grond te krijgen. De vergaderingen vinden plaats in een ontspannen sfeer en elke vergadering is het doel om 1 of meerdere stappen te zetten en afgerond te krijgen. Afhankelijk van de planning en de stappen die gezet worden schuif je aan bij de vergadering om het toernooi op te zetten..

Onderstaand staan een aantal vacatures waar we op korte termijn behoefte aan hebben met een korte taakomschrijving.

Notulist
Wegens wegvallen van de notulist in de commissie is dringend behoefte aan een notulist. Als notulist ben je aanwezig bij alle bijeenkomsten van de commissie. Je maakt het verslag van hetgeen is besproken en stuurt dit verslag inclusief actiepunten lijst en planning naar de teamleden.

Penningmeester
Nu de plannen vorm krijgen is behoefte aan iemand die de financiën rond het toernooi kan vorm geven en bewaken. De verschillende stappen die zijn benoemd in het plan dienen voorzien te worden van kosteninschattingen. Verder dient er op korte termijn een subsidieaanvraag gedaan te worden om de aanloopkosten af te dekken.Gedurende het verdere verloop is een van de stappen het verkrijgen van sponsoring en het rond krijgen van de verdere exploitatie van het toernooi. Afhankelijk van de stappen en agenda schuif je aan bij de bijeenkomsten van de commissie.

Communicatie en Public Relations
Als verantwoordelijke voor de communicatie strategie en Public Relations word van je verlangd dat je de communicatie strategie zoals die momenteel is bedacht verder vorm geeft en bewaakt. Dit houd o.a. in het regelmatig informeren van de pers over activiteiten die bij rugbyclub The Pigs gebeuren in relatie tot het toernooi. Verder word je verantwoordelijk voor het bijhouden van de website en social media. Afhankelijk van de planning en agenda woon je bijeenkomsten van de commissie bij.

Bovenstaande taken zijn slechts drie van de taken. Echter wel drie waar op zeer korte termijn behoefte aan is. Er zullen binnenkort meer mensen benaderd worden voor andere taken die uitgevoerd of vormgegeven moeten worden. Tevens zullen we een lijst met taken en acties die uitgevoerd moeten worden ophangen in het clubhuis.

Lijkt het je wat te doen voor het Airborne Toernooi en The Pigs in Arnhem maatschappelijk meer smoel te geven middels de Airborne Herdenkingen en daarmee de rugbyclub meer in de publiciteit te krijgen, meld je dan aan bij Eric Lenderink (tel. 06-52612985) of Cosmo Smeets (06-51119287)

Met ovale groet

De Airborne Commisie